OPTISWIRL 4070法兰型和夹持型流量计
产品概述
OPTISWIRL 4070法兰型和夹持型流量计 | 科隆涡街流量计
OPTISWIRL 4070法兰型和夹持型流量计可通过一体化压力和温度传感器对气体、湿气、混合气和蒸汽进行温压补偿。
OPTISWIRL 4070法兰型和夹持型流量计

OPTISWIRL 4070法兰型和夹持型流量计-具有一体化压力和温度补偿的两线制仪表

OPTISWIRL 4070法兰型和夹持型流量计可通过一体化压力和温度传感器对气体、湿气、混合气和蒸汽进行温压补偿。

这一独特设计的优势在于:

  • 无须增加安装压力和温度传感器的成本

  • 无附加的布线成本

  • 无错误测量结果,因为压力、温度和体积流量都在一点实现测量

  • 直接测量质量和/或能量


←上一篇:OPTISWIRL 4070一体法兰型涡街流量计

→下一篇:OPTISWIRL 4070一体夹持型涡街流量计