OPTISWIRL 4070一体法兰型涡街流量计
产品概述
OPTISWIRL 4070一体法兰型涡街流量计 | 科隆涡街流量计
OPTISWIRL 4070一体法兰型流量计作为液体气体和蒸汽测量的通用型仪表。饱和蒸汽一体化温度补偿作为标准配置,因此,能够直接补偿密度;测量质量和能量。ISP(智能信号处理器)提供稳定的测量结果,···
OPTISWIRL 4070一体法兰型涡街流量计

标准配置的通用型仪表带有饱和蒸汽一体化温度补偿一体化解决方案

OPTISWIRL 4070一体法兰型流量计作为液体气体和蒸汽测量的通用型仪表。

饱和蒸汽一体化温度补偿作为标准配置,因此,能够直接补偿密度;测量质量和能量。

ISP(智能信号处理器)提供稳定的测量结果,不受外部干扰影响。


←上一篇:VFM 1091涡街流量计

→下一篇:OPTISWIRL 4070法兰型和夹持型流量计